Ви є тут

Back to top

Д. Шульженко Проблема діагностичних досліджень

Автор досліджує розвиток спектру аутичних порушень. Диференціальна діагностика останнього продовжується розвиватися оскільки симптоми аутизму не носять кількісного характеру і складно визначити межу між нормою і хворобою. Це значно впливає на зміни в сприйнятті аутизму перш за все по відношенню до його наслідків та якості спеціальної психопедагогічної допомоги.

Ообливості побудови діагностико-прогностичних програм для аутичних дітей

Серед важливих питань, якими займається корекційна педа­гогіка є розробка ефективних шляхів подолання порушень, які належать до спектру аутистичних розладів у дітей. Труднощі, які зустрічаються в роботі з аутивийчними дітьми обумовлені первазивними ознаками дизонтогенезу психічної сфери та екс­траполюються на соціальний, особистісний та комунікативний аспекти її виховання. Спотворений психічний розвиток дитини (Лео Каннер, В.В.

Общение принадлежит к фундаментальным потребностям каждого человека

         

Общение принадлежит к фундаментальным потребностям каждого человека. Способом реализации этой потребности является РЕЧЬ. Она, прежде всего, дает ребенку возможность познать мир и тем самым вступать с ним в контакт.

У многих детей с психофизическими нарушениями диагностируют нарушения речи или полное ее отсутствие. Многие лица, которые принадлежат к данной категории, имеют нормальный слух и хорошо понимают речь, но наибольшей проблемой является то, что у этих детей не возникает потребности в общении, хотя общение из взрослым навязано самим взрослым от рождения.

Корекційні аспекти роботи психопедагога в реабілітаційному просторі України

Характерною рисою сучасного українського життя є проникаюча в усі його сфери тенденція відповідності світовому рівневі. Це особливо стосується соціальної допомоги дітям з порушеннями в психічному, або фізичному розвитку. Суттєвим і значущим в цьому напрямку стало визначення пріоритетів абілітаційного та реабілітаційного процесів, які успішно відбуваються в центрах, де перебувають діти-інваліди різних вікових категорій, клінічних етіологій, дизонтогенетичних типів, і які в свою чергу, як інноваційний соціальний феномен, утворили альтернативу спеціальним дошкільним та шкільним закладам.

Корекційна робота психопедагога з батьками аутичних дітей. (Шульженко Д.І)

Родинне виховання – одна з найважливіших і найменш досліджених сторінок в історії всесвітньої та вітчизняної педагогіки. В педагогіці переважно предметом вивчення ставала  система державної освіти, а такі питання, як особливості родинного виховання, тим паче  родини, де є дитина з особливими потребами, були мало дослідженими.

Сторінки