Ви є тут

Back to top

Корекційно-педагогічні та психокорекційні тенденції реабілітаційного процесу дітей з порушеннями розвитку

Суспільна актуальність проблеми удосконалення змісту спеціальної освіти дітей з порушеннями інтелектуального, фізичного та мовленнєвого розвитку лежить в площині дослідження та впровадження в практику  корекційно-педагогічної роботи  найбільш ефективних світових технологій.

Особливості процесу супервізії у роботі з аутичними дітьми (Шульженко Д. І.)

Корекційно-психологічна та психокорекційна робота з аутичними дітьми набуває на сучасному етапі розвитку дефектологічної науки и практики надзвичайної актуальності. Одним із значущих компонентів цієї роботи виступає готовність корекційного педагога або психолога здійснювати супервізійні функції, що забезпечують підтримку соціальних працівників, батьків, родичів та всіх педагогів, котрі працюють з аутичною  дитиною.

(Шульженко Д.І.) Психологічні показники викривленого типу психічного дизонтогенезу при аутистичних порушеннях у дітей (Шульженко Д.І.)

В статті представлені психопатологічні показники спектру аутистичних порушень, які відображають стан психічної сфери дитини, психологічні особливості  її особистості , та визначають нагальні спеціальні умови для проведення  корекційної роботи.

Корекція особистісного розвитку дітей з аутистичними порушеннями

Аутизм – це порушення зв’язків із навколишнім світом при збереженні основних механізмів прийняття та опрацювання інформації за браком потреби у спілкуванні, первинною ланкою якого є порушення емоційно-позитивної діяльності з матір’ю. Адже дитина, за звичай, отримує інформацію від навколишнього середовища, якими є домашні умови її життя, спілкуючись  із матір’ю, яка доглядає за немовлям. У результаті йде процес становлення основних діяльнісних компонентів: потреби немовляти в спілкуванні з матір’ю, бажання чути її голос, отримувати її пестощі.

Прогностичний аспект психолого-педагогічного процесу корекції аутистичних порушень у дітей

Вивчення особливостей психіки дітей зі спектром аутистичних порушень перебуває в площині дослідження її амбіфлекторної природи, яка характеризує системний зв’язок суб’єкта з його специфічним внутрішнім світом, з предметним та  соціальним середовищем.

Д.Шульженко.Індивідуально-психологічні неоднаковості дітей з аутистичним спектром порушень

. У даній статті розглядаються напрями, принципи, прийоми та  особливості  корекційної роботи психолога з аутичними дітьми з позиції теорії інтегральної індивідуальності.

Сторінки